logo

Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok - część I oraz II

W 2023 roku zakończono prace nad projektem pn. „Odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok”. Zamawiający w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zrealizował projekt, którego efektem końcowym jest przywrócenie pojemności retencyjnej zbiornika wodnego poprzez wydobycie zalegających w nim osadów dennych wraz z ich zagospodarowaniem w zgodności z przepisami ustawy o odpadach z 14.12.2012 roku.

Prace przy odmulaniu zbiornika prowadzone były w dwóch etapach i trwały w sumie trzy lata. Drugi etap był trudniejszy, bo prace prowadzone były na terenie objętym ochroną Natura 2000. Na tym obszarze występowały m.in. chronione lęgowiska ptaków.

W ramach projektu zorganizowano potężne zaplecze techniczne. Kilka lat na zbiorniku Wisłok pracowały refulery, koparki, pogłębiarki, taśmociągi.

Dzięki przeprowadzonym pracom pojemność zbiornika wynosi prawie 1,2 mln m sześciennych, to niemal dwa razy więcej niż przed pracami.

Przeprowadzone prace poprawiły bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Rzeszowa oraz pozwoliły na dostęp do ogromnych zasobów wody pitnej.

Ilość wydobytego osaduok. 680 tys. metrów sześciennych
InwestorPGWWP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Termin oddania2023