logo

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski poprzez regulację rzeki Modły

Projekt realizowany od grudnia 2021 r. pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe m. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gm. Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły, z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej” przewidywał budowę czterech suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów przepływowych), regulację dwóch odcinków cieków wodnych, przebudowę dwóch przepustów oraz podwyższenie jednego odcinka wału przeciwpowodziowego.

W ramach projektu:

  • wybudowano system suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów zalewowych) z czterema przegrodami piętrzącymi wyposażonymi w spusty denne, których zadaniem będzie retencjonowanie odpływów wywołanych nawałnicami,
  • przeprowadzono regulacje (obejmujące odmulenie, pogłębienie oraz ubezpieczenie skarp) rzeki Modły na długości 205 m oraz dopływu spod Mychowa na długości 84 m,
  • przebudowano przepusty na rzece,
  • podwyższono lewy wał przeciwpowodziowy za pomocą murku oporowego o wysokości 0,5 m od strony międzywala o długości 316 m

Projekt regulacji Modły to niezwykle ważne i oczekiwane przez społeczność lokalną przedsięwzięcie. Realizacja inwestycji znacznie poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i okolic.

InwestorZarząd Zlewni w Radomiu
Termin oddania2022