logo

Rozbudowa drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno-Kobylniki

Od połowy 2022 roku trwa inwestycja pn. „Rozbudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 62 na odcinku Strzelno – Kobylniki”. Remontowany odcinek ma objąć 10 km jej długości wraz z poszerzeniem drogi do 7 metrów.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

  • korekta niwelety drogi, łuków,
  • przebudowa skrzyżowań wraz z wykonaniem lewoskrętów,
  • budowa ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2448C w m. Stodólno,
  • budowa chodników, oświetlenia i zatok autobusowych.
  • częściowe poprowadzenie drogi nowym śladem (obwodnice miejscowości Stodólno i Sławsk Wielki)
  • nasadzenie ponad 1300 drzew i ponad 5000 krzewów.

Termin przewidziany na realizację inwestycji to 15 miesięcy (z wyłączeniem okresu zimowego 15.12.– 15.03.). Postępujące prace toczą się zgodnie z harmonogramem, a otwarcie nowej drogi krajowej nr 62 planowane jest na ostatni kwartał 2023 roku.

Długość odcinka10 km
InwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin oddania2023