logo

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3189P pomiędzy Skulskiem a Mielnicą Dużą

W latach 2021-2022 Transpol Lider Sp. z o.o. Sp.k. realizował inwestycję budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 3189P między Skulskiem a Mielnicą Dużą (województwo wielkopolskie).

Zakres rzeczowy robót obejmował między innymi:

  • budowę nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego;
  • osadzenia krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem
  • budowę zjazdów z betonowej kostki brukowej oraz z kruszywa kamiennego,
  • budowę rowów odwadniających;
  • montaż kanałów oraz przepustów,
  • montaż wiaty rowerowej oraz barierek ochronnych,
  • wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną. Ścieżka została oddana do użytku w październiku 2022 roku.

Długość odcinka3,3 km
InwestorZarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Termin oddania2022