logo

Przebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo

W 2021 roku toczyły się prace związane z przebudową drogi gminnej nr 150556C w miejscowości Sikorowo (województwo kujawsko-pomorskie).

W ramach inwestycji zostały wykonane między innymi:

  • nowa, nawierzchnia drogi (o szerokości 5 m),
  • przebudowa drogi wewnętrznej (zlokalizowana na działkach nr 260/3 i 292) w Sikorowie,

Przebudowany odcinek drogi prowadzi od skrzyżowania z drogą gminną administrowaną przez Miasto Inowrocław (ul. Pokojowa), do skrzyżowania z drogą wewnętrzną, a dalej do drogi serwisowej Obwodnicy Miasta Inowrocławia, stanowiącą drogę krajową nr 15.

Droga została oddana do użytku w listopadzie 2021 roku.

Długość odcinka1 km
InwestorGmina Inowrocław
Termin oddania2021