logo

Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo

W 2022 r. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczął I etap realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Rojewo”. Inwestycja będzie realizowana w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Obejmuje dwa zakresy działań. Od września 2023 trwa II etap zadania - budowanie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Zakres I polegający na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki rowerowej zlokalizowanej na terenie gminy Rojewo, oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych oraz wszelkich innych prac i czynności związanych z budową ścieżki rowerowej,

 2. Zakres II obejmuje między innymi:

  • budowę ścieżki rowerowej na wyznaczonej trasie: wzdłuż dróg wojewódzkich nr 398, 399, 246 oraz po nieczynnej i zlikwidowanej kolei wąskotorowej,
  • przebudowę przejazdów przez drogi wojewódzkie, powiatowe, a także drogi gminne i wewnętrzne, zgodnie z warunkami i uzgodnieniami wydanymi przez zarządców tych dróg;
  • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. barier zabezpieczających przed upadkiem z wysokości,
  • oczyszczenie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie nowych przepustów rurowych,
  • wykonanie dwóch miejsc rekreacji i odpoczynku – w Rojewie w pobliżu boiska oraz w Płonkowie
  • zabudowę oświetlenia na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi,
  • wykonanie oznakowania drogi rowerowej oraz atrakcji turystycznych w pobliżu ścieżki rowerowej,
  • wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego przejazdów przez drogi publiczne,
Długość odcinka10,5 km
InwestorGmina Rojewo
Termin oddania2024