logo

Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 412 w Kobylnikach

W 2021 roku firma Transpol Lider realizowała inwestycję pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 62 z drogą wojewódzką nr 412 i drogą gminną wraz z dojazdami i infrastrukturą techniczną stanowiącą całość funkcjonalno – użytkową w Kobylnikach”.

Dotychczas istniejące skrzyżowanie w Kobylnikach nie było wystarczające dla rosnącego w tym miejscu natężenia ruchu drogowego. Geometria dróg dojazdowych, czyli układ łączący drogę krajową z wojewódzką i gminną, a także bliskość zakładów przemysłowych sprawiły, że skrzyżowanie to wymagało kompleksowej rozbudowy.

W ramach zadania realizowane zostały:

  • czterowlotowe rondo,
  • chodniki,
  • zatoki autobusowe
  • oświetlenie drogowe.
  • poszerzenie jezdni do 3,5 metra
  • dostosowanie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś.

Realizacja zadania była ważna zarówno dla kierowców i pieszych, jak i dla rozwoju gospodarczego okolicznych miejscowości. Rondo bowiem poprawi dostępność terenów przemysłowych na północnym krańcu Kruszwicy.

InwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin oddania2021