logo

Dokończenie robót między ogrodzeniem a S5, w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn

W latach 2020-2021 roku toczyły się prace związane z budową drogi ekspresowej S5 w miejscowości Stęszew, województwo wielkopolskie.

Firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. w ramach inwestycji wykonała między innymi:

  • przebudowę urządzeń drenarskich: wykopy i przekopy, umocnienia ścian wykopów wraz z demontażem umocnienia,
  • mechaniczne i ręczne zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,
  • montaż systemowych studzienek PEHD, czyszczenie studzienek drenarskich;
  • dokończenia budowy zbiorników retencyjno-infiltracyjnych
  • przełożenie płyt ażurowych w wykonanych zbiornikach, odmulenie wykonanych zbiorników,
  • wykonanie wylotów kanalizacji deszczowych DN 300 i DN 400,
  • roboty ziemne w gruncie z transportem urobku
  • wykonanie podsypki filtracyjnej, wzmacnianie powierzchni geowłókninami na dnie i skarpach,
  • montaż zabezpieczenia zbiorników płytami ażurowymi wypełnionych warstwą filtracyjną na dnie i skarpach,
  • wykonanie umocnienia skarpy zbiorników elementami prefabrykowanymi typu „L”

Inwestycja została oddana do użytku w marcu 2021 roku.

InwestorGDDKiA Oddział w Poznaniu
Termin oddania2021