logo

Kontrakt 3D.1 Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu. San III - rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000 - 4+445, gm. Gorzyce woj. podkarpackie

W roku 2020 roku toczyły się prace związane z modernizacją 4,445 km lewego wału rzeki San na terenie gminy Gorzyce.

Firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. w ramach inwestycji wykonała między innymi:

 • podwyższenie i poszerzenie istniejącego wału przeciwpowodziowego od strony zawala i międzywala
 • dogęszczenie korpusu, poszerzenie stopy i podwyższenie korony wału,
 • doszczelnienie podłoża wału,
 • uszczelnienie skarpy odwodnej za pomocą foli,
 • budowę bulwaru w postaci muru oporowego,
 • budowę mobilnego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
 • rozbudowę sześciu przejazdów wałowych
 • przebudowę i budowę dróg.
 • podwyższenie i poszerzenie istniejącego wału przeciwpowodziowego od strony zawala i międzywala.

W ramach Kontraktu zrealizowano m.in.:

 • zdjęto humus z powierzchni ok. 110,308 tyś. m2,
 • wbudowano w nasypy 129 tyś. m3 materiału,
 • wykonano 46,190 tyś. m2 przesłony przeciwfiltracyjne,
 • pogrążono 463 mb ścianki szczelnej,
 • wykonano 10,012 tyś. m2 ekranu z folii PVC,
 • wykonano 9,210 tyś. m2 umocnienia skarp z siatki przeciwko bobrom,
 • roboty drogowe (drogi eksploatacyjne i odtworzenie dróg dojazdowych, nawierzchnia bitumiczna) na powierzchni 42,505 tyś. m2.

Inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2020 roku.

Długość odcinka4,5 km
InwestorPGWWP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Termin oddania2020