logo

Budowa ulic Kopernika, Marco Polo i Olimpijczyków w Niemczu, gmina Osielsko

Od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku trwała inwestycja budowy trzech dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niemcz, na terenie gminy Osielsko.

Roboty budowlane składały się z trzech zadań, w ramach których zostały wykonane następujące czynności:

  • Budowa ul. Kopernika w Niemczu ( łączna długość 1+317,00 m ),
  • Budowa ul. Marco Polo w Niemczu (długość 0+431,21 m),
  • Budowa ul. Olimpijczyków w Niemczu (długość 0+343,52 m)

W ramach budowy wyżej wymienionych ulic wykonano między innymi:

  • jezdnie o nawierzchni asfaltowej
  • zatoki autobusowe z bruku kamiennego
  • ścieżki pieszo - rowerowe o nawierzchni asfaltowej
  • zjazdy indywidualne z kostki betonowej oraz dojścia do furtek o szer. dostosowanej do istniejących bram,
  • rowy przydrożne, wpusty deszczowe,
  • przebudowę sieci telekomunikacyjnych, sieci wod-kan
  • montaż latarni oświetleniowych LED

Prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z projektem oraz sztuką budowlaną, co zostało potwierdzone wystawionymi przez zamawiającego referencjami.

Długość odcinka2 km
InwestorGmina Osielsko
Termin oddania2022