logo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2928C Modlibórz - Kłóbka - Chodecz - etap II

2928C (Modlibórz – Kłóbka – Chodecz) na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do połączenia z zakresem wykonanym w etapie I (w Chodczu). Odcinek objęty rozbudową, o długości 10,267 km, przebiega przez miejscowości: Modlibórz, Kłóbka, Rzeżewo, Sobiczewy, Chodecz.

W ramach prac budowlanych wykonano następujące zadania:

  • rozbudowa jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 6,0m;
  • budowa poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego;
  • przebudowa wlotów na skrzyżowaniach z drogą powiatową i drogami gminnymi,
  • budowa ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (w Modliborzu) do skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą do jeziora Rodzikowo (w Kłóbce) oraz od skrzyżowania z drogą gminną w rejonie remizy/świetlicy w Sobiczewach do Chodcza) – długość 5 560m;
  • budowa i przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – długość 1 140m;
  • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej;
  • regulacja i odmulenie rowów przydrożnych.
Długość odcinka10 km
InwestorPowiat Włocławski
Termin oddania2022