logo

Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kiełkowskiego w km wału 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. podkarpackie

W latach 2019-2020 roku toczyły się prace związane z budową wału przeciwpowodziowego na rzece Wisłoce i potoku Kiełkowskim.

Firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. w ramach inwestycji wykonała między innymi zadania:

 • roboty rozbiórkowe — 10 szt. budynków mieszkalnych, 32 szt. budynków gospodarczych, linie energetyczne i linie telekomunikacyjne
 • wycinka drzew oraz zakrzaczeń
 • montaż rur osłonowych
 • makroniwelacja —ukształtowanie terenu o powierzchni
 • budowa wału o szerokości korony 3,00m o łącznej długości 5,93m
 • wykonanie pionowej przesłony przeciwfiltracyjnej technologią wgłębnego mieszania gruntu o łącznej długości
 • uszczelnienie korpusu wału geomembraną z PVC, wodoodporną o grubości 1,5 mm
 • budowa śluz wałowych
 • zagospodarowanie terenu (orka, wałowanie i talerzowanie),
 • montaż żelbetowych słupków oraz słupków kilometrowych
 • przebudowa linii teletechnicznej oraz przebudowa linii napowietrznej
 • wykonanie ciągów komunikacyjnych
 • wykonanie zjazdów publicznych z jezdnią z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego

Inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2020 roku.

Długość odcinka6,3 km
InwestorPGWWP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Termin oddania2020