logo

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy

Przeszło 2 lata trwała inwestycja realizowana w dwóch etapach pn. : „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - Granica Województwa dla części 1 Etap 1 od km 1+500 do km 12+500” oraz Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - Granica Województwa dla części 2 Etap 2 od km 12+500 do km 18+740 (skrzyżowanie w m. Jasień)”.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Budowa jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, zatok autobusowych, rowów drogowych, miejsca na urządzenia do pomiaru prędkości;
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowę zasilania elektroenergetycznego i oświetlenia drogowego
  • Przebudowa przepustów drogowych i budowę przejść ekologicznych;
  • Przebudowa kolizji sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej SN i NN oświetleniowej
  • Rozbiórka kolidujących ogrodzeń, przepustów drogowych i wiaduktu kolejowego.,
  • Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, nasadzenia nowego drzewostanu
  • Prowadzenie nadzoru archeologicznego i saperskiego

Przebudowana trasa łączy Lipno z Płockiem, ale także komunikuje gminy Lipno i Tłuchowo z drogą krajową nr 10. Po przebudowie to wygodne i bezpieczne połączenie pomiędzy Toruniem i Płockiem (z wykorzystaniem drogi krajowej nr 10).

Długość odcinka18 km
InwestorZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Termin oddania2022