logo

Rozbudowa drogi krajowej nr 15 w m. Kwieciszewo

Od listopada 2022 r. do czerwca 2023 trwały prace związane z inwestycją rozbudowy drogi krajowej nr 15 w miejscowości Kwieciszewo. Realizacja miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, zarówno jeżeli chodzi o kierowców, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Rozbudowa wpłynęła korzystnie także na samą estetykę drogi.

W ramach zostały wykonane następujące zdania:

  • rozbudowa drogi krajowej nr 15,
  • rozbudowa skrzyżowania DK 15 z DP2435C,
  • budowa zatoki postojowej,
  • przebudowa i budowa chodników dla pieszych, zjazdów, wysp dzielących
  • przebudowa systemu odwodnienia
  • budowa oraz przebudowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa i rozbiórka kolizyjnych odcinków sieci uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna),
  • budowa kanału technologicznego,
  • wycinka kolidujących drzew i krzewów,
  • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Długość odcinka0,5 km
InwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Termin oddania2023