logo

Budowa drogi wraz z odwodnieniem Paprotnia - Stare Paprockie Holendry - Kałek - Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK92 oraz włączeniem do drogi powiatowej Brzeźno – Wyszyna

W październiku 2021 roku rozpoczęły się prace związane z inwestycją budowy dróg w gminie Krzymów. Realizacja miała na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, z poprzez stworzenie alternatywnej drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 92.

W ramach zadania zostały zbudowane następujące elementy:

  • jezdnia z mieszanki mineralno- asfaltowej,
  • zjazdy publiczne z mieszanki mineralno- asfaltowej,
  • zjazdy indywidualne z kostki betonowej,
  • wyspy dzielące z kostki betonowej koloru czerwonego, palisady
  • przebudowa skrzyżowania z DK92, lewoskręty, rowy przydrożne, krawężniki, obrzeża, oporniki
  • oznakowanie poziome, pionowe, wycinka drzew
  • usunięcie kolizji telekomunikacyjnej
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
  • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego,

Droga została oddana do użytku w lipcu 2022 roku.

Długość odcinka3 km
InwestorGmina Krzymów
Termin oddania2022