logo

Przebudowa drogi powiatowej nr 3231P w m. Kawnice – ETAP I

W latach 2022-2023 roku firma Transpol Lider zrealizowała inwestycję przebudowy drogi powiatowej nr 3231P w miejscowości Kawnice.

W ramach zadania realizowane zostały:

  • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
  • usunięcie drzew i krzaków
  • rozbiórka elementów dróg
  • regulacja wysokościowa zasuw i studni
  • wykonanie podbudowy
  • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego oraz z betonowej kostki brukowej dla chodników i zjazdów
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
  • ustawienie krawężników betonowych oraz chodników z płyt wskaźnikowych
  • nasadzenie zieleni drogowej, drzew i krzewów
Długość odcinka1 km
InwestorZarząd Dróg Powiatowych w Koninie
Termin oddania2023