logo

Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki – Jarużyn – Bydgoszcz na odcinku Włóki- Gądecz Etap I

W 2023 roku toczyły się prace nad zadaniem obejmującym wykonanie robót budowlanych na odcinku 1775 m - od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 256 we Włókach w kierunku Gądecza. (ETAP I od km 0+000 – do km 1+775).

W ramach prac budowlanych wykonano następujące zadania:

  • wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego
  • budowa zatok autobusowych o nawierzchni betonowej, zjazdów
  • budowę poboczy gruntowych, chodników z kostki, drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej
  • budowę wyspy dzielącej typu mała kropla na wlocie DP1507C przy skrzyżowaniu z DW256,
  • wykonanie wybrukowań przy skrzyżowaniu z DW256 oraz wlotach dróg gminnych i wewnętrznych z kostki granitowej
  • wykonanie ściany oporowej przy drodze rowerowej we Włókach
  • budowę kanalizacji deszczowej, przebudową sieci wod-kan, energetycznej i telekomunikacyjnej
  • budowę kanału technologicznego
  • wykonanie nasadzeń zastępczych oraz zieleni w postaci trawników
  • dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, na przejściach dla pieszych zaprojektowano oświetlenie uliczne LED, znaki D6, D6a i D6b na fluorescencyjnym tle oraz płytki wskaźnikowe/ostrzegawcze.
Długość odcinka2 km
InwestorZarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy
Termin oddania2023