logo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2594C stanowiącej była drogą wojewódzką nr 252 w zakresie wykonania ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Jacewo – Marulewy

W styczniu 2024 r. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. zakończył zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 2594C na odcinku Jacewo-Marulewy.

W ramach modernizacji wykonano następujące zadania:

  • budowa ścieżki pieszo - rowerowej o szer. 2,50 m po stronie lewej drogi powiatowej nr 2594C,
  • przebudowa istniejących zjazdów do przyległych nieruchomości,
  • przebudowa kolidującej infrastruktury,
  • wycinka kolidującego zadrzewienia
  • reprofilacja istniejących rowów oraz przebudowa istniejących przepustów celem zachowania ich funkcji polegającej na zapewnieniu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego,
  • wykonanie kanału technologicznego

Czas realizacji inwestycji przewidziany był na 2 miesiące od daty rozpoczęcia robót.

Długość odcinka0,6 km
InwestorGmina Inowrocław
Termin oddania2024