logo

Modernizacja drogi wewnątrzzakładowej - Zakład Produkcyjny w Kruszwicy

W 2023 r. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. realizował zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi wewnątrzzakładowej - Zakład Produkcyjny w Kruszwicy”.

W ramach modernizacji zostały wykonane następujące działania:

  • Wykonanie znakowania pionowego i poziomego w niezbędnym zakresie
  • Przebudowa odcinków drogi / zmiana sposobu użytkowania – wg wskazań na załączonej mapie
  • Budowa przepustów pod potrzeby budowy wodociągów
  • Adaptacja odwodnienia drogi
  • Budowa kanału technologicznego / infrastruktury telekomunikacyjnej – wg zaznaczonego zakresu
  • Wykonanie znakowania poziomego (malowania)
  • Uwzględnienie ruchu samochodowego na terenie zakładu (we wskazanym terminie będzie na ograniczonym poziomie)
InwestorBunge Polska – Zakład Produkcyjny w Kruszwicy
Termin oddania2023