logo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn

W styczniu 2023 r. rozpoczęły się pierwsze prace budowlane związane z zadaniem pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo (odcinek Brzoza – Łabiszyn). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280”.

Inwestycja, na którą podpisano umowę w 2020 roku realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Etap projektowania budowy został zakończony, zaś w 2023 r. uzyskaliśmy decyzję ZRID.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące zadania:

  • wzmocnienie konstrukcji jezdni (do parametrów 11,5 tony na oś)
  • przebudowa poboczy i istniejących zjazdów do posesji,
  • przebudowa skrzyżowań,
  • budowa rond w Łabiszynie na połączeniu z drogą wojewódzką nr 246 oraz w Brzozie na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Wielkopolskich,
  • przebudowa i budowa chodników na terenach zurbanizowanych,
  • budowa ciągów pieszo-rowerowych w Brzozie i Kobylarni oraz zatok autobusowych
  • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na wybranych odcinkach,
  • instalacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Długość odcinka13 km
InwestorZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Termin oddania2023