logo

Wybrane zdania realizowane przez Transpol Lider Sp. z o. o. Sp. k. w latach 2004 - 2021

ZamawiającyWojewództwoZadanieLata realizacji
Wody Polskiekujawsko-pomorskie„Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – wykonanie prac konserwacyjnych” Bolemka2021
Kobylarnia S.A.kujawsko-pomorskieroboty ziemne w zakresie zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kuj-pom i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 3 -Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Jaroszewo (bez węzła) do granicy woj o długości ok 25,1 km2018-2020
Bydoski Park Przemysłowo-Technlogicznykujawsko-pomorskiePrzebudowa układu drogowego i infrastruktury technicznej w rejonie ulicy Edmunda Matuszewskiego w Bydgoszczy2019-2020
Gmina Koronowokujawsko-pomorskiePrzebudowa drogi gminnej Stary Dwór - Bytkowice2019
PGWWP Zarząd Zlewni w RadomiumazowieckieBudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100 - 9+600, gm. Stężyca - obiekt 1 w km 4+100 - 5+292 na dł 1,192km2019
Kobylarnia S.A.kujawsko-pomorskieRoboty ziemne w ramach zadania: "Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości ok 4,880 km2018-2019
Zakład Gospodarki Komulanej Suchy Las wielkopolskieBudowa kwatery S2A wraz z drogą technologiczną na działkach ewid. nr 485 i 486 (obręb Biedrusko, Gmina Suchy Las)2019
Gmina Inowrocławkujawsko-pomorskiePrzebudowa drogi gminnej nr 150556C w m. Sikorowo (ul. Rzeczna) 1 etap 600 m2019
Nadleśnictwo Jamykujawsko-pomorskieUsługa przygotowania kwater i powierzchni pod budowę szkółki leśnej w Łąkorz w Leśnictwie Wąkop2019
Nadleśnictwo Jamykujawsko-pomorskieBudowa drogi dojazdowej do nowej szkółki leśnej Łąkorz na terenie Leśnictwa Wąkop2019
PGWWP Zarząd Zlewni w Toruniukujawsko-pomorskiePrzebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe odcinek od km 00+000 do km 10+600 realizacja - od km 7+075 do km 10+600 gmina: Dragacz, Świecie, powiat świecki, woj. Kuj-pom2017-2018
Kobylarnia S.A.kujawsko-pomorskieroboty ziemne w ramach zadania: "Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 252015-2017
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławkukujawsko-pomorskiePrzebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo - Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część druga realizacja od km 0+740 do km 1+0802016
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławkukujawsko-pomorskiePrzebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. Bydgoski. Część pierwsza reliazacja od km 0+000 do km 0+7402016
Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo PodaninwielkopolskiePrzebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 18 położonej w Leśnictwie Drążki2014
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w PoznaniuwielkopolskiePrzywrócenie parametrów przekroju poprzecznego Kaliskiego Węzła Wodnego zniszczonych podczas powodzi 2010 r.2014
ZDW w Bydgoszczykujawsko-pomorskiePrzebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski od km 23+700 do km 24+677 w m. Bytoń2014
Gmina Włocławekkujawsko-pomorskiePrzebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Włocławek2013
Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławkukujawsko-pomorskieModernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Etap II - od km 8+505 do km 12+000 gmina Aleksandrów Kujawski, woj. Kuj-pom. Część druga - Wykonanie modernizacji wału od km 10+000 - 12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem nieruchomości2013
Budimex S.A.łódzkieBudowa autostrady A1 od km 230+870 do km 295+850 - Zadanie II - Odcinek IV węzeł Stryków I od km 291+000 do km 295+8502012
StrabaglubuskieBudowa autostrady A2 na pododcinkach 5.6 Trzciel - Nowy Tomyśl, 5.5.2 Myszęcin – Trzciel2009-2010
Budimex S.A.kujawsko-pomorskieBudowa drogi ekspresowej S-5 oraz S-10 na odcinku Węzła Stryszek do Węzła Białe Błota2008-2009
Skanskakujawsko-pomorskieBudowa obwodnicy Kowala w ciągu drogi krajowej nr 1 od km 254+550 do km 258+6002007
Budimex S.A.kujawsko-pomorskieBudowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz - węzeł Stryszek 2007
Skanskakujawsko-pomorskieRemont drogi krajowej nr 5 na odcinku Rogowo - Cotoń od km 111+150 do km 115+239,402006
Skanskakujawsko-pomorskieBudowa obwodnicy Szubina w ciągu Drogi Krajowej nr 5 Bydgoszcz - Poznań od km 64+100 do km 69+8352005
Miasto Iławawarmińsko-mazurskiePoprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie2005
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego BUD-EKOkujawsko-pomorskieBudowa zbiornika wodnego na rzece Sona w Nowym Mieście 2004