logo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANSPOL LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w miejscowości Łojewo pod numerem 70, 88-101 Inowrocław, wpisana do KRS pod numerem 0000597633.

W zakresie dotyczącym danych osobowych można kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie lub mailowo pod adresem e-mail: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane przez TRANSPOL LIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności w celu niezbędnym dla zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wystawienia faktury. Podanie danych jest dobrowolne ale jest warunkiem wystawienia faktury oraz zawarcia umowy.

Okres przez który będą przechowywane dane:

  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klienta (reklamacji, gwarancji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  6. prawo przenoszenia danych
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
  8. prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego UE, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

Prawa wymienione w pkt 1-6 oraz 8 można zrealizować m.in. poprzez kontakt na adres e mail: [email protected] lub na adres siedziby z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Państwa dane będą przekazywane do współpracujących z Administratorem spółek powiązanych, partnerów handlowych, firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, firm badających wiarygodność finansową, banków, operatorów pocztowych, przewoźnikom, firmom archiwizującym dokumenty, firmom obsługującym systemy IT, biurom zajmującym się obsługą w zakresie bhp i ppoż oraz wszystkim innym, którym dane będą udostępniane w związku z zawartymi umowami o współpracy.

Napisz do nas!

Napisz do nas!

Masz pytanie? Chcesz zamówić usługę lub produkt? Napisz do nas!