Referencje

2017

 

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 0+740 do km 1+080

2016

 

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Część pierwsza realizacja od km 0+000 do km 0+740

2015

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czmoń, gm. Kórnik - 2015r

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn gmina Inowrocław - 2015r. 

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800 wraz z wykupem nieruchomości - 2015r.  

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 realizacja - od km 5+500 do km 7+015: Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie - 2015r. 

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki gmina Łasin - 2015r. 

2014

 Przywrócenie parametrów przekroju poprzecznego Kaliskiego Węzła Wodnego zniszczonych podczas powodzi 2010r. - 2014r. 

Przebudowa przeciwpożarowej drogi leśnej nr 18 położonej w Leśnictwie Drążki - 2014r. 

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 00+000 do km 10+600 realizacja - od km 0+000 do km 5+500 gmina: Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie - 2014r. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski od km 23+700 do km 24+677 w miejscowości Bytoń - 2014r. 

2013

Przebudowa drogi Smólnik - Kosinowo - Stasin - Wistka Szlachecka - nawierzchnia tłuczniowa długości około 700 mb Gmina Włocławek - 2013r

Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna, wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 - 2010-2013r.

Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Etap II - od km 8+505 do km 12+000 gmina Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Część druga - Wykonanie modernizacji wału od km 10+000 - 12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem nieruchomości - 2013r.

Budowa drogi gminnej w miejscowości Pińczata - nawierzchnia tłuczniowa długości 100mb Gmina Włocławek - 2013r.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo - nawierzchnia tłuczniowa długości 250mb Gmina Włocławek - 2013r.

Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Kruszyn-nawierzchnia tłuczniowa długości 70 mb Gmina Włocławek-2013

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek - 2013r.

Dostawy kruszyw - ATLAS - 2009-2013r. 

Dostawy kruszywa - ALSTAL - 2009-2013r. 

2012

 Budowa autostrady A1 od km 230+870 do km 295+850 - Zadanie II - Odcinek IV węzeł Stryków I od km 291+000 do km 295+850 - 2012r. 

2010

 Budowa autostrady A2 na pododcinkach 5.6 Trzciel - Nowy Tomyśl, 5.5.2 Myszęcin - Trzciel - 2009-2010r. 

2009

Budowa drogi ekspresowej S-5 oraz S-10 na odcinku Węzła Stryszek do Węzła Białe Błota - 2008-2009r. 

Dostawy kruszywa - SRB - 2009 

2007

Budowa obwodnicy Kowala w ciągu drogi krajowej nr 1 od km 254+550 do km 258+600 - 2007r. 

Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku Bydgoszcz - węzeł Stryszek 

2006

Remont drogi krajowej nr 5 na odcinku Rogowo - Cotoń od km 111+150 do km 115+239,40 - 2006r. 

Świadczenie usług sprzętem - KIRCHNER - 2006r. 

2005

Budowa obwodnicy Szubina w ciągu Drogi Krajowej nr 5 Bydgoszcz - Poznań od km 64+100 do km 69+835 - 2005r. 

Poprawa dostępności do nowych terenów inwestycyjnych w Iławie - 2005 r. 

2004

Budowa zbiornika wodnego na rzece Sona w Nowym Mieście - 2004 r. 

2003

Roboty ziemne, ogólnobudowlane oraz transportowe - 2003r. 

2001

Roboty ogólnobudowlane oraz transportowe - 2000-2001r.

 


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl