ARCHIWUM

2013

 • Zamawiający: Gmina Włocławek

  Nazwa projektu:

 • Budowa drogi gminnej w miejscowości Pińczata - nawierzchnia tłuczniowa długości 100mb Gmina Włocławek
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Kruszyn - nawierzchnia tłuczniowa długości 70 mb Gmina Włocławek
 • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna - nawierzchnia tłuczniowa długości 250 mb Gmina Włocławek
 • Przebudowa drogi Smólnik-Kosinowo-Stasin-Wistka Szlachecka - nawierzchnia tłuczniowa długości około 700 mb Gmina Włocławek
 • Zamawiający: SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 25 na odcinku Koronowo-Bydgoszcz od km 138+500 do km 141+709

 • Zamawiający : Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  Nazwa projektu: "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice – Nowe odcinek od 0+000 km do km 10+600 – realizacja od km 0+000 do km 5+500" , gmina Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie - 2013/2014

 • Zamawiający : Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  Nazwa projektu : Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Etap II - od km 8+505 do km 12+000 gm. Aleksandrów Kujawski, województwo kujawsko-pomorskie. Część druga - Wykonanie modernizacji wału od km 10+000-12+000 wraz z przebudową linii energetycznej i wykupem nieruchomości - 2013r.
 • Zamawiający : BUDIMEX S.A.

  Nazwa projektu : Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej nr 90 – 2010-2013r.

2012

 • Roboty ziemne przy budowie Galerii Solnej w Inowrocławiu – 2012r.

2011

 • Zamawiający : BUDIMEX S.A.

  Nazwa projektu : Połączenie dróg krajowych – Trasa Sucharskiego. Zadanie 1. Odcinek Obwodnica Południowa Gdańska – Węzeł Elbląska – 2011-2013r.

2010

 • Zamawiający : BUDIMEX S.A.

  Nazwa projektu : Budowa Autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego / łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II. Odcinek 4 Węzeł 'Stryków I” od km 29+000 do 295+850 – 2010-2011r.

 • Zamawiający : BUDIZOL S.A.

  Nazwa projektu : Roboty ziemne – korytowanie pod parkingi i drogi dojazdowe wzdłuż budowy Inkubatora Innowacyjności i Przedsiębiorczości we Włocławku – 2010r.

 

2009

 • Zamawiający : STRABAG S.A.

  Nazwa projektu : „Budowa autostrady płatnej A2 Segment 2, odcinek 5.6 Trzciel – Nowy Tomyśl i 5.5.2 Myszęcin – Trzciel – wzmocnienie podłożą przez wymianę gruntu organicznych” - 2009-2010r.

 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo – Autostrada A2 (Głuchowo) – Etap I dł. 14,2 km – 2009-2011r.
 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : Przebudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku Dolna Grupa – Święte od km 115+450 do km 123+132. Zadanie 1 : Dolna Grupa -m węzeł Nowe Marzy od km 115+450 do km 120+550; Zadanie 2 : węzeł Nowe Marzy – Święte od km 121+990 do km 123+132 – 2009 r.

 2008

 • Zamawiający : BUDIMEX DROMEX S.A.

  Nazwa projektu : „Budowa drogi ekspresowej S-5 i S-10 na odcinku od Węzła Stryszek do Węzła Białe Błota” 2008-2009r.

 • Zamawiający : BUDIZOL S.A.

  Nazwa projektu : Wykonanie wykopu w ścianach szczelinowych pod parking podziemny w budynku centrum handlowego „Wzorcownia” we Włocławku

 • Zamawiający : MTS Spółka z o.o.

  Nazwa projektu : Wykonanie makroniwelacji i wymiany gruntu na budowie Marketu Budowlanego „OBI” z Ogrodem zielonym we Włocławku
 • Zamawiający : BUDIZOL S.A

  Nazwa projektu : Wykonanie nasypu w wykopie wraz z zagęszczeniem pod budynek usługowo – handlowy „NETTO” oraz Statoil w Toruniu – 2008r.
 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : „Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Strzelno – Markowice od km 182+300 do km 189-+700 (km drogi krajowej nr 15)” - 2008r.
 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : „Uspokojenie ruchu wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Rynarzewo, m. Bożejewice, m. Lipniki, m. Kruszyn Krajeński w ciągu drogi krajowej nr 5 - 2008r.
 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : „Modernizacja nawierzchni drogi TLH (ul. Biznesowej) w miejscowości Przyłęki” - 2008r.
 • Zamawiający : SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu : „Remont drogi krajowej nr 15 Wylatowo – Kwieciszewo od km 163+812 do km 170+815” - 2008r.
 • Zamawiający : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp.z o.o. Kobylarnia

  Nazwa projektu : „Przebudowa mostu Zielona Struga w miesjcowości Dybowo w ciągu drogi krajowej nr 10 Lubieszyn (gr. pańswta) – Płońsk w km 299+316” - 2008r.
 • Zamawiający: Polskie Konsorcjum Budowlane „Inwest” S.A.

  Nazwa projektu : Wykonanie makroniwelacji i warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy budowie Marketu Budowlanego OBI z Ogrodem Zielonym we Włocławku - 2008r.
 • Zamawiający : Przedsiębiorstwo „BETPOL” SP. J. B.Jarząbkiewicz, A. Mechliński, G.Wrukowska

  Nazwa projektu : „Przebudowa drogi krajowej nr 10 na odcinku Wypaleniska (Makowiska) – Przyłubie (proj. km 276+998 do kkm 288+062,0)” - 2008r.

 

 

 


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl