2017

2017

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  Nazwa projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski. Realizacja od km 0+740 do km 1+080
  Prace trwają od 2016r.
 • Zamawiający: SKANSKA S.A.

  Nazwa projektu: Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Boryszewo w ulicy Otolińskiej do węzła Bielska
  Prace trwają od 2016r.

 • Zamawiający: BUDIMEX S.A.

  Nazwa projektu: Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól; drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350
  Prace trwają od 2016r.

 • Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A

  Nazwa projektu: Budowa Obwodnicy Inowrocławia w ciągu DK nr 15 i 25. Etap od DK 15 do DK 25.
  Prace trwają od 2015 r do teraz


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl