2016

  • Zamawiający: EKOKANWOD Sp.zo.o.

    Nazwa projektu: Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek, Ciechocinek.


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl