2015

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Łasin

  Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Szczepanki gmina Łasin

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  Nazwa projektu: Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 00+000 do km 10+600 realizacja - od km 5+500 do km 7+015 gmina: Dragacz, Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie

 • Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

  Nazwa projektu: Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000. Część czwarta - wykonanie modernizacji wału od km 3+650 do 6+800 wraz z wykupem nieruchomości.

 • Zamawiający: Gmina Inowrocław

  Nazwa projektu: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn gmina Inowrocław
 • Zamawiający: Sater Kórnik Sp.zo.o.

  Nazwa projektu: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czmoń, gm. Kórnik


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl